11:07, 06/07/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 6

Ngày 6-7, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và các tháng còn lại của năm.

Ngày 6-7, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và các tháng còn lại của năm.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH năm 2022; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, các chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai hiệu quả các chính sách xã hội, phúc lợi xã hội; công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với yêu cầu giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để trở thành điểm nóng…


6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến với một số kết quả tích cực. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 12,58%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,5%; thu ngân sách nhà nước tăng 18,6%; huy động vốn toàn tỉnh tăng 20,2%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo…


Thiện Tâm