02:07, 06/07/2022

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Nha Trang khóa XII

Trong 2 ngày 5 và 6-7, HĐND TP. Nha Trang khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 4. 
 

Trong 2 ngày 5 và 6-7, HĐND TP. Nha Trang khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 4. 
 
Tại kỳ họp, HĐND thành phố nghe UBND thành phố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán ngân sách và phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2021; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

 

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Nha Trang báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về "Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ nhân dân"; chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023. Đồng thời, xem xét và thông qua các nghị quyết về: Quyết toán ngân sách và phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2021; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 2); miễn nhiệm hội thẩm TAND thành phố.
 
K.D