10:07, 05/07/2022

"Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm công việc trong 6 tháng cuối năm" (*)

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

 

PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA LẦN THỨ 11

CỦA ÔNG NGUYỄN HẢI NINH - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY

 

Kính thưa các đồng chí đại diện cơ quan Trung ương,
 
Kính thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí cán bộ chủ chốt,
 
Thưa các vị đại biểu dự Hội nghị,

 

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa


Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.


1. Tỉnh ủy đã thông qua các báo cáo thường kỳ về:


(i) Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;


(ii) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022;


(iii) Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án điều hành ngân sách nhà nước năm 2022.


Có thể nhận thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã và đang phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó GRDP tăng 12,58%, đứng thứ 5 cả nước. Các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa, nêu rõ mục tiêu, định hướng chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề ra các cơ chế, chính sách đặc thù khơi thông điểm nghẽn, thu hút nguồn lực đầu tư và tạo khí thế phấn khởi, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


Trong 6 tháng cuối năm 2022, đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quyết tâm cao nhất triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, quan tâm một số nhóm công việc sau:


Thứ nhất, đối với nhóm giải pháp thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, chúng ta cần xác định đây là giai đoạn chuyển trọng tâm từ giai đoạn xây dựng chính sách sang giai đoạn xúc tiến đầu tư. Trước hết, cần tổ chức Hội nghị quán triệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương rà soát các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND, HĐND tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội để chủ động thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành các quy định thuộc thẩm quyền của HĐND, triển khai hoàn thành trong tháng 7-2022 để có thể thực hiện ngay khi Nghị quyết 55 có hiệu lực vào ngày 1-8-2022.


Đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng danh mục các dự án đầu tư công và danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trong giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 để xác định nhu cầu đầu tư và ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ động triển khai các quy hoạch phân khu và xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, nhất là đối với Khu Kinh tế Vân Phong.


Thứ hai, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt 3 quy hoạch quan trọng của tỉnh, gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm và các quy hoạch phân khu thuộc khu đô thị mới Cam Lâm và một phần thành phố Cam Ranh để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch cấp cao hơn, đúng quy định pháp luật và định hướng tại Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị.


Thứ ba, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang và cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Đề nghị tính toán, nghiên cứu ngay khả năng đầu tư PPP đối với cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.


Thứ tư, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai ngay các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao thứ hạng chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư hiệu quả hơn, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.


Thứ năm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên theo dõi, đánh giá và dự báo tình hình dịch bệnh, sẵn sàng các kịch bản cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tính tự giác của người dân trong phòng, chống dịch.


Thứ sáu, tiếp tục tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 1-4-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tích cực phối hợp với Tổ công tác của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương để kiến nghị giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong trong tổ chức thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


2. Về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đồ án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban hành thông báo kết luận riêng. Trong đó, tiếp thu ý kiến của các vị Tỉnh ủy viên, lưu ý việc phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tài nguyên, nhất là môi trường, tài nguyên biển; hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm sinh kế, an sinh xã hội của người dân, các khu tái định cư cần được mở rộng thêm diện tích ở vị trí thuận lợi với hạ tầng xã hội đồng bộ.


3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về:


(i) Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


(ii) Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận tại hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy để trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.


4. Về công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ công tác cán bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chuẩn y theo quy định.


5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các vị Tỉnh ủy viên và hoàn chỉnh dự thảo, trình ký ban hành. Trong đó, nhấn mạnh hơn nữa việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, phù hợp với năng lực, sở trường của từng vị, nhất là các vị cán bộ chủ chốt. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, cách thức điều hành của chính quyền theo hướng tập trung vào các điểm trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm một việc phải có một người, một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm. Đồng thời, đề nghị các cơ quan có liên quan tham mưu, xem xét việc ban hành Nghị quyết hoặc Chỉ thị chuyên đề về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.


Kính thưa các đồng chí,


Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022 là rất khẩn trương và rất nặng nề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng các vị đã làm thì sẽ làm được và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương và từng vị Tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của năm 2022.


Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin cảm ơn các vị, cảm ơn các vị đại biểu đã dành thời gian tham dự hội nghị và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho hội nghị. Chúc các vị và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.


Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.


Xin trân trọng cảm ơn!

 

----------

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt