10:07, 05/07/2022

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 11

Ngày 5-7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.


. Cho ý kiến về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong.


Ngày 5-7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Các vị chủ trì hội nghị.
Các vị chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua các báo cáo: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án điều hành ngân sách năm 2022.


Tỉnh ủy cũng xem xét, góp ý Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có một số nội dung quan trọng như: Tầm nhìn chiến lược, việc mở rộng quỹ đất khu công nghiệp trong khu kinh tế, việc bố trí tái định cư, nhà ở xã hội; việc chuyển đổi nghề nghiệp bảo đảm sinh kế cho người dân; việc bố trí quỹ đất dự trữ cho định hướng phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Bắc Vân Phong…


Hội nghị cũng đã thảo luận, thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện một số nghị quyết của Bộ Chính trị; thảo luận, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các vị chủ trì hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các vị chủ trì hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận, đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh một số nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quyết tâm cao nhất triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ông yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương rà soát các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 55 để chủ động thực hiện các công việc; khẩn trương xây dựng danh mục các dự án đầu tư công và danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trong giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 để xác định nhu cầu đầu tư và ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả; chủ động triển khai các quy hoạch phân khu và xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, nhất là đối với Khu Kinh tế Vân Phong…


ĐÌNH LÂM