11:07, 05/07/2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Chiều 5-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 238 của Ban Bí thư khóa XII về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. 

 

Chiều 5-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 238 của Ban Bí thư khóa XII về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

 

Lãnh đạo 3 đơn vị thực hiện ký kết.

Lãnh đạo 3 đơn vị thực hiện ký kết.


Theo chương trình, 3 đơn vị thống nhất phối hợp trong công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi giải quyết các vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm, theo dõi; phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.


Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong từng nội dung đã ký kết; trọng tâm là trao đổi thống nhất phương án tuyên truyền trước, trong và sau khi giải quyết các vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm, theo dõi; phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật quá trình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.


X.T