10:07, 07/07/2022

Trung đoàn 210: Huấn luyện quân nhân dự bị năm 2022

Từ ngày 5 đến 20-7, Trung đoàn 210 (Sư đoàn Bộ binh 305) tổ chức đợt huấn luyện quân nhân dự bị năm 2022.

Từ ngày 5 đến 20-7, Trung đoàn 210 (Sư đoàn Bộ binh 305) tổ chức đợt huấn luyện quân nhân dự bị năm 2022.


Các quân nhân dự bị giữ chức vụ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng; các sĩ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy từ trung đội trưởng đến phó tiểu đoàn trưởng thuộc biên chế các đại đội trực thuộc Trung đoàn 210 và Tiểu đoàn Bộ binh 4 được huấn luyện một số nội dung về: Công tác Đảng, công tác chính trị; những nội dung mới về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của địch; nội dung và phương pháp công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu của người chỉ huy; phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện quân sự; động tác điều lệnh đội ngũ; các tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới...


Trong quá trình huấn luyện, đơn vị phấn đấu 100% quân số tham gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, thực hiện tốt công tác dân vận nơi đóng quân; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó gần 80% đạt khá, giỏi.


Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật, giúp đội ngũ cán bộ khung B quân nhân dự bị nắm vững công tác quân sự. Bên cạnh đó, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


NAM ANH