09:07, 07/07/2022

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

Sáng 7-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các ông: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Sáng 7-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các ông: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đẩy mạnh. UBKT Trung ương đã thành lập 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.726 tổ chức đảng và 106.621 đảng viên. UBKT các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 976 tổ chức đảng và 3.580 đảng viên. Qua kiểm tra, có 496 tổ chức đảng, 2.619 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 116 tổ chức đảng với 1.646 đảng viên…


Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương mới ban hành; tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận…


XUÂN THÀNH