09:07, 07/07/2022

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài

Sáng 7-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Sáng 7-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế 24.022 tỷ đồng, 9.623ha đất. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp hơn 158.800 lượt người; tiếp nhận hơn 186.800 đơn; giải quyết gần 9.900 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 71,8%...


Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và nỗ lực hoàn thành kế hoạch; tiếp tục triển khai phần mềm xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; qua đó phát hiện sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, thời gian tới, ngành Thanh tra tập trung đôn đốc xử lý sau thanh tra; làm tốt công tác tiếp công dân; kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; thực hiện hiệu quả quy định về kiểm soát thu nhập; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; chú trọng tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ làm công tác thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân...


T.M