04:07, 07/07/2022

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Sáng 7-7, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025.
 
 

Sáng 7-7, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Ban Dân tộc tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2022 - 2025.
Ban Dân tộc tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2022 - 2025.
 
Tại hội nghị, các bên đã thảo luận và thông qua Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2022. Theo đó, nội dung chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tập trung ở một số nội dung như: Ban Dân tộc tỉnh cung cấp thông tin cho Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; các thành tựu đạt được về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng các hoạt động tuyên truyền, các chuyên trang, chuyên đề cụ thể; tuyên truyền biểu dương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi…. Riêng năm 2022, các bên thống nhất phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản như: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025...
 
Mã Phương