02:07, 07/07/2022

Hội nghị Huyện ủy Khánh Sơn lần thứ 10

Ngày 6-7, Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 6-7, Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


6 tháng qua, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt hơn 4.200ha (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2021); tổng mức bán lẻ hơn 221 tỷ đồng (tăng 122%); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 24 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 15 tỷ đồng (tăng 35%). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh. Toàn huyện giảm 162 hộ nghèo. Địa phương cũng đã hoàn thành tốt công tác diễn tập phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự huyện năm 2022…


6 tháng cuối năm, huyện tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án giảm nghèo; chấn chỉnh tình trạng hủy hoại rừng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức công tác diễn tập phòng thủ các xã: Sơn Trung, Ba Cụm Nam, Thành Sơn…


Đinh Luận