02:07, 07/07/2022

Thẩm tra một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII

Sáng 6-7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các mặt công tác: Phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ngoài ra, ban cũng thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Sáng 6-7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các mặt công tác: Phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ngoài ra, ban cũng thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

 

Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.


Qua thẩm tra, các thành viên Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo của UBND tỉnh và các đơn vị; đề nghị các cơ quan trình bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề của các báo cáo trước khi trình HĐND tỉnh xem xét.    


. Chiều cùng ngày, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.


Qua thẩm tra nội dung về hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, ban thống nhất với sự cần thiết ban hành chính sách an sinh xã hội này; đồng thời đề nghị cơ quan trình bổ sung hoàn chỉnh về căn cứ, thành phần hồ sơ trình và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo nghị quyết cho phù hợp về mặt thể thức.

 
Thẩm tra nội dung quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan trình bổ sung làm rõ thêm căn cứ pháp lý để ban hành chính sách hỗ trợ này; làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến mức chi, nội dung chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia chương trình…


HẢI LĂNG