02:07, 07/07/2022

Chuẩn bị chu đáo cho đại hội đoàn tỉnh

Đến nay, 100% đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đoàn, sớm hơn kế hoạch đề ra.

 

Đến nay, 100% đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đoàn, sớm hơn kế hoạch đề ra.


Hoàn thành đại hội đoàn cấp huyện


Đến nay, 21 tổ chức đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương đã tổ chức đại hội đại biểu, đạt 100%. Các đại hội đã bầu tổng cộng 429 người tham gia ban chấp hành đoàn cấp huyện và tương đương. Trong đó, có 6/21 tổ chức đoàn tiến hành bầu trực tiếp bí thư đoàn tại đại hội, đạt 28%, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra (kế hoạch là 20%).

 

Đại hội đại biểu Huyện đoàn Cam Lâm được tổ chức vào cuối tháng 6.

Đại hội đại biểu Huyện đoàn Cam Lâm được tổ chức vào cuối tháng 6.


Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, kỳ đại hội này, Tỉnh đoàn Khánh Hòa được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh của Trung ương tại khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Do đó, việc chỉ đạo đại hội đoàn từ cấp cơ sở đến cấp huyện và tương đương đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao, gắn với việc xây dựng và ban hành các kế hoạch sớm để đảm bảo hoàn thành tiến độ đại hội.


Qua đánh giá quá trình triển khai thực hiện, nhìn chung công tác đại hội đoàn tại các đơn vị được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Độ tuổi bình quân của ban chấp hành đoàn cấp huyện đảm bảo theo quy định (không quá 30 tuổi). Công tác xây dựng văn kiện đại hội được đầu tư, tập trung lấy ý kiến của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nguyên cán bộ đoàn qua các thời kỳ, cán bộ phụ trách thiếu nhi. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả bằng nhiều hình thức sinh động, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội để đại hội đoàn trở thành ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên địa phương. Công tác nhân sự chủ chốt bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và tương đương được cấp ủy các địa phương, đơn vị và Tỉnh đoàn phê duyệt đều cơ bản đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, được đào tạo qua thực tiễn công tác đoàn nhiều năm, với bề dày kinh nghiệm và năng lực tổ chức hoạt động, phong trào.


Chuẩn bị kỹ cho đại hội đoàn tỉnh


Đối với công tác chuẩn bị cho đại hội đoàn tỉnh, đến nay, nội dung văn kiện đại hội cơ bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng của nhiệm kỳ mới đã được Tỉnh đoàn tổ chức lấy ý kiến lần thứ 10, tổng hợp ý kiến góp ý từ đại hội đoàn các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể; nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng tổ chức lấy ý kiến kỳ vọng của thanh niên các cấp đối với đại hội đoàn tỉnh; kêu gọi các ý tưởng hiến kế cho đoàn nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đoàn các cấp.


Anh Nam cho biết: “Đại hội đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027 hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự kiến, đại hội sẽ được tổ chức và hoàn thành trước ngày 15-8”.

 

Nhân dịp đại hội, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Khoảnh khắc áo xanh”, nhằm tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về những thành công, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh và cả nước trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; tôn vinh hình ảnh cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các cấp của tỉnh trong thời kỳ mới. Tỉnh đoàn giao Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội trại Phù Đổng và liên hoan Tiếng kèn đội ta chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII.


VĨNH THÀNH