04:07, 07/07/2022

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Sáng 7-7, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

 

Sáng 7-7, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

 

Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tỉnh ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2022-2025.
Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2022 - 2025.
 
Tại hội nghị, các bên đã thảo luận và thông qua Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh năm 2022. Theo đó, nội dung chương trình phối hợp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, nội dung chương trình phối hợp công tác tập trung ở một số nội dung như: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ người đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; tổ chức các lớp tập huấn cho thanh niên người DTTS khởi nghiệp; triển khai chương trình “Điều ước cho em”, chung tay cùng toàn xã hội hỗ trợ học sinh và giáo viên tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; vận động thanh niên người DTTS tham gia tốt Luật nghĩa vụ quân sự; trao học bổng “Vừ A Dính”; tổ chức hội chợ, thu hút đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hoạt động thương mại, du lịch, quảng bá các sản phẩm của thanh niên người DTTS; nhận đỡ đầu 1 xã, thôn; triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”…

 

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thảo luận Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2022-2025 .
Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thảo luận Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 .
 
Riêng năm 2022, các bên thống nhất phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 như: Cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí dành cho các cháu thiếu nhi vùng đồng bào DTTS, trang bị tủ sách cộng đồng, tủ sách cho cho các cháu thiếu nhi vùng đồng bào DTTS; tổ chức hội chợ, thu hút đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hoạt động thương mại, du lịch, quảng bá các sản phẩm của thanh niên người DTTS; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi; triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”…
 
M.P