09:07, 07/07/2022

Cần rà soát Nghị quyết về hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 7-7, bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Nghị quyết số 06/2014 về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Sáng 7-7, bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Nghị quyết số 06/2014 về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Bà Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại cuộc họp.
Bà Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại cuộc họp.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, bà Phạm Thị Xuân Trang nhận định, Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh đến nay vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên các căn cứ để ban hành nghị quyết này đã có sự thay đổi, điều chỉnh; đối tượng và phạm vi áp dụng của nghị quyết này cũng đã thay đổi. Do đó, bà đề nghị UBND tỉnh rà soát lại để xem xét sự cần thiết phải điều chỉnh, thay đổi nghị quyết này.


Được biết, Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các xã khu vực I không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ chưa được hưởng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.


HẢI LĂNG