09:07, 07/07/2022

Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa: Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII

Ngày 7-7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.

Ngày 7-7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.

 

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách trao đổi tại cuộc họp.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách trao đổi tại cuộc họp.


Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; các dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Đối với việc điều chỉnh tên dự án tại danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh, ban thống nhất với việc điều chỉnh tên gọi dự án: Trạm biến áp 110kV sân bay Cam Ranh và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối thành Trạm biến áp 110kV sân bay Cam Ranh và đấu nối; điều chỉnh tên gọi dự án Khu đô thị bán đảo Thanh Phong thành Khu đô thị sinh thái bán đảo Thanh Phong. Riêng việc điều chỉnh tên gọi dự án Khu đô thị mới VCN và dự án Phát triển đô thị trên đảo Hòn Tre, ban đề nghị cơ quan trình làm rõ thêm nguyên nhân việc điều chỉnh tên gọi các dự án này.


Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất với chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy và công tác quản lý Trường Đại học Khánh Hòa, đề nghị cơ quan giải trình, làm rõ thêm sự cần thiết, định mức đầu tư… Ban cơ bản thống nhất đối với các nội dung liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo các hạng mục phụ Hội trường UBND tỉnh và thống nhất với chủ trương đầu tư các dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh; xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường STX, thị xã Ninh Hòa; xây dựng tuyến đường gom dọc Quốc lộ 26B, lý trình Km10+031 - Km11+744; lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý; xây dựng hệ thống kênh đập dâng Chị Trừ.


. Cùng ngày, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.


Thẩm tra nội dung về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích - lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng, ban đề nghị cơ quan trình làm rõ quy định về mức thu, xác định phương án chọn mức thu, đánh giá việc quản lý, khai thác các di tích, danh lam thắng cảnh; xác định tính cấp thiết ban hành nghị quyết này… để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp cuối năm 2022. Ban cũng cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo cảnh quan di tích địa điểm lưu niệm tàu C235, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa; đề nghị cơ quan trình bổ sung vào hồ sơ văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất thực hiện dự án; nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc tu bổ di tích; rà soát các hạng mục đầu tư để đảm bảo tính tôn nghiêm của di tích…


Đối với nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết này; đồng thời đề nghị cơ quan trình điều chỉnh lại một số nội dung…


HẢI LĂNG