09:07, 07/07/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa gặp mặt các vị nguyên lãnh đạo tỉnh

Sáng 7-7, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt các vị nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Sáng 7-7, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt các vị nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung ương đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến Khánh Hòa, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh cũng xác định trong công tác chỉ đạo, điều hành sẽ chuyển trọng tâm từ việc xây dựng chính sách sang xúc tiến, mở rộng đầu tư; triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách, đặc biệt là việc thu hút đầu tư vào các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm. Trong thời gian tới, với khối lượng công việc rất lớn, lãnh đạo tỉnh sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số…


Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khắc Toàn đã báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Tấn Tuân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022.


Các vị nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bày tỏ sự phấn khởi trước tín hiệu tích cực về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh và đề nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đôn đốc các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay…


Đ.LÂM