Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX

Thứ Sáu, 08/07/2022, 22:16 [GMT+7]

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX

HĐND huyện Khánh Sơn vừa tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa IX.


Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của HĐND huyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đại biểu cũng thông qua các tờ trình, nghị quyết về: việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; báo cáo kết quả giám sát thực hiện chương trình phát triển du lịch huyện Khánh Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.


Các đại biểu cũng đã chất vấn lãnh đạo UBND huyện và các ngành chức năng về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công của huyện; cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả gây thiệt hại đến sản xuất của người dân…


Đinh Luận

.

các thông tin tiện ích