09:07, 08/07/2022

Huyện ủy Vạn Ninh: Quán triệt các nghị quyết cho cán bộ chủ chốt

Sáng 8-7, Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 10 ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ....

Sáng 8-7, Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 10 ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa cho cán bộ chủ chốt của huyện.


Ngoài ra, lãnh đạo huyện Vạn Ninh đã thông tin đến các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2022.


Thanh Hải