Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 08/07/2022, 21:42 [GMT+7]

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng 8-7, tại Vạn Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Ông Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


6 tháng đầu năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, nổi bật là: Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; tích cực xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh; kịp thời tham mưu cụ thể hóa, triển khai quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031; đồng thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026.


Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Khắc Hà yêu cầu, 6 tháng cuối năm, ban tổ chức các cấp ủy tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 - 2025; hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trình Ban Tổ chức Trung ương thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tham mưu công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025; việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư; công tác quản lý đảng viên khi ra nước ngoài theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy...


MAI TRANG

    
    
 

.

các thông tin tiện ích