09:07, 08/07/2022

Góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố

Sáng 8-7, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Nha Trang. Các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Sáng 8-7, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Nha Trang. Các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.


Phát biểu kết luận, ông Hồ Văn Mừng đề nghị việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 phải bám vào điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; quan tâm đảm bảo bố trí quy hoạch sử dụng đất đối với các loại đất như: Đất phục vụ giáo dục, đất công viên công cộng, bãi đỗ xe, đất phục vụ hạ tầng giao thông, đất dịch vụ - xã hội, đất nhà ở xã hội… để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đề nghị đảm bảo cập nhật đầy đủ kế hoạch sử dụng đất cho các dự án chuyển tiếp và dự án mới của tỉnh và thành phố; đảm bảo quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là dự án ngoài ngân sách nhà nước; quỹ đất phục vụ cho các khu tái định cư, phát triển và chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Bên cạnh đó, ông đề nghị thành phố cần tăng cường quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là đối với đất 5%, đất nông nghiệp, tránh tình trạng phân lô, bán nền...


THU HƯƠNG