Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 07/07/2022, 22:48 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Sáng 7-7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.


Đoàn kiểm tra đánh giá, công tác CCHC tại Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả. Trong thời gian tới, đơn vị cần tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC; cập nhật chức năng quản lý rủi ro trên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; nỗ lực đóng góp trong Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025…


6 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 22.278 hồ sơ, trong đó 99,96% hồ sơ nộp trực tuyến. Cục đã xử lý, giải quyết trước hạn 51,55% hồ sơ, đúng hạn 48,45% hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị có 28 sáng kiến, giải pháp công tác của 52 cán bộ, công chức được công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở, trong đó có 8 sáng kiến được công nhận cấp ngành. Các hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý điều hành được triển khai đồng bộ theo kế hoạch của ngành, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian, chi phí, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…


H.DUNG


 

.

các thông tin tiện ích