11:06, 27/06/2022

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với các cơ quan nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022.


UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương được giao chủ trì khảo sát xây dựng phương án triển khai chi tiết. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện các mẫu phiếu điều tra; hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá bảo đảm tiến độ và hiệu quả.


Kế hoạch nhằm đo lường khách quan, chính xác chất lượng dịch vụ do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp. Thông qua khảo sát, đánh giá, kịp thời phát hiện những mặt mạnh, điểm yếu và nguyên nhân; xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.


Theo kế hoạch, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (trừ Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh); các cơ quan ngành dọc (và các chi cục, đơn vị trực thuộc) gồm: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Trường Sa); các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc tỉnh; các phòng khám đa khoa khu vực huyện, thị xã, thành phố.


Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với UBND các xã, phường, thị trấn; các trạm y tế; các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo địa bàn quản lý.


T.K