Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII

Thứ Sáu, 08/07/2022, 21:37 [GMT+7]

Thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII

Ngày 8-7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.


Trên cơ sở các nội dung UBND tỉnh trình, ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh liên quan đến: Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Ban sẽ có báo cáo thẩm tra cụ thể để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.


H.L

.

các thông tin tiện ích