Đoàn giám sát 435 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang

Chủ Nhật, 10/07/2022, 21:23 [GMT+7]

Đoàn giám sát 435 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang

Đoàn giám sát 435 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn vừa làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang về khắc phục tồn tại, khuyết điểm năm 2020 trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.


Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Ghi đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần gợi ý kiểm điểm và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt, thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, đột phá trong công tác này. Ông đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18, đánh giá tổng thể việc triển khai thực hiện nghị quyết hàng quý, 6 tháng, hàng năm để rút kinh nghiệm.


THU HƯƠNG

 

.

các thông tin tiện ích