Trường Sĩ quan Không quân: Tổ chức xét duyệt hồ sơ đề tài, sáng kiến

Thứ Sáu, 03/12/2021, 22:01 [GMT+7]

Trường Sĩ quan Không quân: Tổ chức xét duyệt hồ sơ đề tài, sáng kiến

Từ ngày 29-11 đến 2-12,  Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề tài, sáng kiến cấp trường năm 2022, Bộ tổng tham mưu năm 2023 của Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức họp xét duyệt các đề tài, sáng kiến.


Hội đồng đã thông qua 22 đề tài, sáng kiến cấp trường và đề nghị tổ chức thực hiện trong năm 2022; đề xuất 6 đề tài, sáng kiến lên Bộ tổng tham mưu xét duyệt đưa vào tổ chức thực hiện năm 2023. Các đề tài, sáng kiến được Hội đồng đánh giá có tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, phương pháp nghiên cứu khoa học, có tính khả thi, kết quả sẽ có giá trị về lý luận, thực tiễn cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay của trường.


VĂN THÀNH

.

các thông tin tiện ích