Sẽ kiểm tra việc xử lý hành chính tại 4 đơn vị

Chủ Nhật, 21/02/2021, 11:54 [GMT+7]

Sẽ kiểm tra việc xử lý hành chính tại 4 đơn vị

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp quán triệt việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC năm 2020 và các văn bản liên quan; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt VPHC, công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do cấp huyện, cấp xã thực hiện. Sở Tư pháp cũng tham mưu UBND tỉnh thi hành các văn bản liên quan đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện chuyên mục đăng tải thông tin tổ chức, cá nhân bị xử phạt VPHC trên cổng thông tin điện tử tỉnh. 
 
Đặc biệt, Sở Tư pháp sẽ chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại 2 cơ quan và 2 UBND cấp huyện. 
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích