Đảng ủy Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc:

Năm 2021, phấn đấu kết nạp 10 đảng viên

Thứ Sáu, 19/02/2021, 22:29 [GMT+7]

Năm 2021, phấn đấu kết nạp 10 đảng viên

Năm 2021, Đảng ủy Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, phấn đấu kết nạp 10 đảng viên, trong đó tập trung vào đối tượng lao động trẻ, nhân viên quản lý, chủ doanh nghiệp; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các quần chúng ưu tú.

 

Kết nạp đảng viên mới tháng 12-2020.
Kết nạp đảng viên mới tháng 12-2020.
 
Đến nay, Đảng ủy Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc có 101 đảng viên (87 đảng viên chính thức, 14 đảng viên dự bị) với 8 chi bộ trực thuộc. Năm 2020, Đảng ủy kết nạp 14 đảng viên mới, trong đó 3 đảng viên là giám đốc doanh nghiệp tư nhân, 6 đảng viên trong độ tuổi thanh niên.
 
MINH HỒNG
 
.

các thông tin tiện ích