Triển khai chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 19/02/2021, 22:36 [GMT+7]

Triển khai chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

UBND tỉnh tặng quà cho người có uy tín.
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà cho người có uy tín.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các chế độ chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho người có uy tín; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và hội đoàn thể về vai trò người có uy tín trong ĐBDTTS; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện trong công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong ĐBDTTS; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ người có uy tín. UBND cấp huyện triển khai việc rà soát, đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa ra khỏi danh sách và bầu bổ sung, thay thế người có uy tín đảm bảo đủ trình độ, năng lực, sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Mã Phương
.

các thông tin tiện ích