Góp ý chính sách phát triển kinh tế

Thứ Hai, 02/12/2019, 23:34 [GMT+7]

Góp ý chính sách phát triển kinh tế

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Theo đó, các đơn vị, địa phương có kế hoạch, chương trình vận động doanh nhân, doanh nghiệp viết bài phản ánh, nhận diện những vấn đề lớn, quan trọng về kinh tế, những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; đề xuất ý kiến tháo gỡ khó khăn. Các nội dung đóng góp trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân.


Văn bản góp ý gửi về Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 31-12.


Q.V 


 

.

các thông tin tiện ích