Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hoà:

Thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Thứ Hai, 02/12/2019, 19:21 [GMT+7]

Thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Sáng 2-12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hoà họp thẩm tra một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VI.


Tại cuộc họp, các thành viên đã cho ý kiến thẩm tra các dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về: tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác của các ngành: Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự tỉnh trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Các thành viên cơ bản thống nhất với các nội dung được thẩm tra. Một số ý kiến đề nghị các ngành Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự bổ sung đánh giá, phân tích rõ hơn nguyên nhân của một số tồn tại và giải pháp khắc phục; UBND tỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, một số thành viên đề nghị UBND tỉnh tập trung giải pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường, tài nguyên khoáng sản; tiếp tục chú trọng việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tấn công và phòng ngừa tội phạm, kiểm tra công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Các cơ quan khối Nội chính chú trọng công tác phối hợp liên ngành.

N.V
 

.

các thông tin tiện ích