09:11, 28/11/2019

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tại thị trấn Diên Khánh

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại UBND thị trấn Diên Khánh.

Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vừa giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại UBND thị trấn Diên Khánh.


Từ năm 2018 đến tháng 9-2019, trên địa bàn thị trấn không xảy ra vụ việc nổi cộm, phức tạp đông người; các đơn thư phần lớn khiếu nại, kiến nghị về đất đai… Cụ thể, thị trấn tiếp nhận 27 đơn thư, trong đó 5 đơn tranh chấp đất đai, 22 đơn phản ánh, kiến nghị. Hầu hết các đơn đều được giải quyết dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài. Tuy nhiên, trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư trên địa bàn thị trấn vẫn còn một số khó khăn; một số vụ khiếu nại về lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án dù đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan truyền thông…


K.H