09:11, 29/11/2019

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Làm việc tại Khánh Hòa

Ngày 29-11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn và ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm phó trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019.

Ngày 29-11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn và ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm phó trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành làm việc với đoàn.


Còn một số hạn chế

Theo báo cáo, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy đã tổ chức 71 cuộc kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc xử lý 12 vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, toàn tỉnh đã tổ chức 209 lớp với hơn 13.000 lượt người tham dự.

 

Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.


Về kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 9 tháng, toàn tỉnh đã thực hiện 124 cuộc kiểm tra tại 164 đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của các đơn vị. Các cơ quan đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 451 trường hợp. Trong kỳ chưa có trường hợp bị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


Về kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, qua công tác kiểm tra nội bộ, xử lý tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và công tác kiểm soát, giám sát của cấp ủy, chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng hay tiêu cực. Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm kinh tế qua công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh triển khai 62 cuộc thanh tra hành chính, đã kết luận 41 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện 15 đơn vị có sai phạm về tài chính với số tiền hơn 35 tỷ đồng và hơn 39.000m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính hơn 28 tỷ đồng, thu hồi hơn 10.000m2 đất công bị lấn chiếm và chấn chỉnh công tác quản lý đất đai đối với hơn 29.000m2 đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 29 tổ chức, 13 cá nhân, chuyển 1 vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính kế toán. Về kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, đối với các vụ án đang giải quyết đã thu hồi gần 7,4 tỷ đồng/hơn 66 tỷ đồng và thiệt hại về đất đai trị giá 424 triệu đồng, trong đó, có 1 vụ án có số tài sản thiệt hại lớn 55,8 tỷ đồng.


Tuy nhiên, còn một số hạn chế, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số đơn vị còn mang tính hình thức; công tác tự kiểm tra chưa phát hiện được hành vi tham nhũng; kết luận thanh tra phát hiện chủ yếu là các sai phạm về hành chính. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia; chất lượng giải quyết một số vụ án tham nhũng, kinh tế chưa cao; một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế thời gian giải quyết kéo dài; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong một số trường hợp chưa thực sự hiệu quả…Đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các ban, ngành của tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá, tỉnh phát hiện ít vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, thu hồi tài sản còn ít, phản ánh hiệu quả của các cơ quan phòng, chống tham nhũng còn thấp. Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã nêu. Đối với những nội dung Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phải rà soát lại tổng thể các dự án, có giải pháp tổng thể khắc phục những thiệt hại. Với những dự án sai phạm nghiêm trọng, có tiêu cực, gây thất thoát lớn, không khắc phục được phải xử lý nghiêm theo quy định. Qua đây, phải có đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để cho thấy kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Nhiệm vụ trước mắt nặng nề, ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn lãnh đạo duy trì được sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hòa Bình và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương đối với địa phương. Đồng thời, khẳng định tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh tăng cường đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục xây dựng tỉnh phát triển.  


NAM DU