Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho gần 100 cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 02/12/2019, 23:28 [GMT+7]

Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho gần 100 cán bộ, đảng viên

Vừa qua, Học viện Hải quân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam cho gần 100 cán bộ, đảng viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ tuyên giáo, công an của huyện.


Tại hội nghị, báo cáo viên của Học viện Hải quân đã thông tin cho các đại biểu về tình hình Biển Đông và biển, đảo Việt Nam trong thời gian vừa qua; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội và Quân chủng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; hoạt động của Quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân trong thời gian qua; kết quả phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Học viện Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2019.


THẾ ANH

  

.

các thông tin tiện ích