Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa

Thứ Tư, 11/09/2019, 22:29 [GMT+7]

Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa

. Ngày 11-9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa do bà Nguyễn Thị Hoàng Diệp - Trưởng ban dẫn đầu có buổi giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa tại huyện Diên Khánh.

 

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Diên Khánh.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Diên Khánh.


Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng số 115 cơ sở thờ tự được phân bổ khắp 17/19 xã, thị trấn. Trong số đó có 37 đình làng, 37 chùa, 27 miếu, số còn lại là các di tích như: văn miếu, am, đền, hội quán, đài tưởng niệm, bia… Về di tích lịch sử - văn hóa, có 5 di tích cấp quốc gia, 45 di tích cấp tỉnh, 6 di tích và danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê chưa xếp hạng, số còn lại là các di tích địa phương do nhân dân tự giữ gìn, thờ tự. Tại buổi làm việc, huyện kiến nghị các cấp, ngành tỉnh quan tâm nghiên cứu chính sách thù lao cho ban quản lý di tích (cấp tỉnh, cấp quốc gia). Hiện nay, việc chống xuống cấp, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa các di tích ở địa phương chủ yếu được huy động bằng nguồn xã hội hóa và hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn di tích, đề nghị nghiên cứu ra nghị quyết cân đối ngân sách cho hoạt động này…


Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hoàng Diệp đánh giá cao về công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị các cơ sở, địa phương để báo cáo HĐND tỉnh xem xét.


. Chiều cùng ngày, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 di tích xếp hạng quốc gia, 175 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 56 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã cắm mốc 130 di tích; chú trọng phục hồi, tu bổ các di tích lịch sử - văn hóa đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong tu bổ di tích...


Qua giám sát thực tế tại các địa phương, đoàn kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành một số nội dung: Cần tạo điều kiện đào tạo thêm nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách văn hóa; sớm có kế hoạch tu sửa một số công trình xuống cấp; cần có kế hoạch phát huy giá trị các di tích...


A.N - VĨNH THÀNH
 

.

các thông tin tiện ích