10:09, 11/09/2019

12 mô hình, sáng kiến vào chung khảo Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2019

Ban Tổ chức Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính dành cho công chức, viên chức trẻ lần thứ 4 - năm 2019 tỉnh Khánh Hoà vừa công bố danh sách 12 mô hình, sáng kiến đủ điều kiện dự thi vòng chung khảo.

Ban Tổ chức Cuộc thi Mô hình, sáng kiến (MHSK) cải cách hành chính dành cho công chức, viên chức trẻ lần thứ 4 - năm 2019 tỉnh Khánh Hoà vừa công bố danh sách 12 MHSK đủ điều kiện dự thi vòng chung khảo. Đây là 12 trong số 52 MHSK dự thi vòng sơ khảo đã đạt được điểm số từ 75 trở lên.


Trong danh sách này, có 5 MHSK của các sở: Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; 5 MHSK của các UBND, cơ quan chuyên môn cấp huyện: UBND TP. Nha Trang (đội 1); UBND huyện Cam Lâm, UBND phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hoà); UBND xã Diên Lâm (huyện Diên Khánh); liên quân 1 các cơ quan chuyên môn huyện Khánh Sơn (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện);  1 MHSK của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Sở Y tế) và 1 MHSK của Kho bạc Nhà nước tỉnh.


Đa số MHSK ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đạt điểm số cao nhất (83 điểm) tham dự vòng chung khảo là MHSK “Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (được tiếp nhận qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh) của Sở Thông tin và Truyền thông. 2 MHSK của UBND phường Ninh Hải và Sở Khoa học và Công nghệ có cùng điểm cao thứ nhì (77,8 điểm).


Ban Tổ chức Cuộc thi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có MHSK tham dự vòng chung khảo hoàn thiện đề cương MHSK và công cụ thuyết trình, trình chiếu gửi về Ban Tổ chức trước ngày 20-9; đồng thời khẩn trương ôn tập kiến thức cải cách hành chính để dự thi trắc nghiệm và xử lý tình huống hành chính; nghiên cứu MHSK đã được đăng tải để thực hiện nhiệm vụ phản biện trong phần thi Thuyết trình, bảo vệ sáng kiến.


N.V