Từ ngày 1-9, Nha Trang thí điểm trao giấy báo tử tại nhà ở 3 xã

Thứ Tư, 28/08/2019, 12:57 [GMT+7]

Từ ngày 1-9, Nha Trang thí điểm trao giấy báo tử tại nhà ở 3 xã

Từ ngày 1-9, UBND TP. Nha Trang chính thức triển khai đề án thí điểm trao giấy báo tử; trích lục khai tử tại nhà công dân chết tại địa bàn 3 xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Hiệp.


Theo đó, khi nhận được thông báo từ đại diện thôn, tổ dân phố hoặc chi hội, đoàn thể cơ sở về việc có công dân chết trên địa bàn 3 xã trên, lãnh đạo UBND xã cử công chức tư pháp - hộ tịch và đại diện thôn, tổ dân phố đến nhà chia sẻ, hướng dẫn gia đình vừa có người chết thực hiện đăng ký khai tử tại nhà (nếu người đã chết có đăng ký thường trú) hoặc ghi nhận sự kiện chết để cấp giấy báo tử (nếu người đã chết đăng ký tạm trú hoặc đang sống tại địa phương). Công chức thu thập thông tin, lập tờ khai, thu nhận các giấy tờ liên quan để thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, cấp giấy báo tử;


Trường hợp có yêu cầu thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí cho người chết thì công chức hướng dẫn đăng ký thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.


Trích lục khai tử hoặc giấy báo tử do công chức tư pháp - hộ tịch; tổ trưởng (tổ phó) tổ dân phố, trưởng thôn (phó trưởng thôn) trao tại nhà công dân đã chết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký. Nếu có yêu cầu đăng ký thêm thủ tục xóa hộ khẩu thường trú thì thời hạn trao trích lục khai tử và sổ hộ khẩu không quá 6 ngày làm việc (nếu hồ sơ không xác minh) hoặc không quá 9 ngày làm việc (nếu cần xác minh).


Việc thí điểm kết thúc vào ngày 30-8-2020. Sau đó, trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai, UBND TP. Nha Trang sẽ xem xét trình HĐND TP. Nha Trang ban hành nghị quyết tổ chức thực hiện thủ tục này trên toàn thành phố.


T.M


 

.

các thông tin tiện ích