Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 18 đến 20-9

Thứ Hai, 09/09/2019, 23:46 [GMT+7]

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 18 đến 20-9

Ngày 9-9, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019, trong đó tập trung cho công tác Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa.


Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 999 người. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đề ra 5 chương trình hành động, gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thực hiện nghi thức khai trương Hội nghị truyền hình trực tuyến toàn quốc của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn tổ chức các đoàn đại biểu về tham dự đại hội; hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến…


C.V
 

.

các thông tin tiện ích