Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Kiểm tra bắn đạn thật đối với sĩ quan

Chủ Nhật, 08/09/2019, 21:34 [GMT+7]

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Kiểm tra bắn đạn thật đối với sĩ quan

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 đối với sĩ quan thuộc cơ quan bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc.

 

<p style= "text-align: justify; ">Các sĩ quan thực hành kiểm tra bài bắn.<br></p>

Các sĩ quan thực hành kiểm tra bài bắn.


Đợt này, các sĩ quan được kiểm tra bắn bài 1b, 1c súng ngắn K54. Trong đó, nội dung bài 1b dành cho đối tượng sĩ quan dưới 45 tuổi; nội dung bài 1c dành cho đối tượng sĩ quan trên 45 tuổi.


Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí của cán bộ, sĩ quan; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Kết quả đợt kiểm tra có hơn 80% đạt yêu cầu, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.


THẾ ANH
 

.

các thông tin tiện ích