UBND tỉnh Khánh Hòa:

Công bố kết quả xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, xã năm 2018

Chủ Nhật, 08/09/2019, 21:23 [GMT+7]

Công bố kết quả xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, xã năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử (CQĐT) của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2018.


Theo đó, ở cấp huyện, cả 8 UBND cấp huyện dều đạt mức 1 (cao nhất) về điều kiện sẵn sàng xây dựng CQĐT. Về mức độ đạt được, có 3 UBND đạt mức II gồm: Khánh Vĩnh, Nha Trang, Cam Ranh; 4 UBND đạt mức III gồm: Diên Khánh, Ninh Hòa, Khánh Sơn, Cam Lâm; UBND huyện Vạn Ninh đạt mức độ IV.


Ở cấp xã, về mức độ đạt được, UBND TP. Cam Ranh có 7 xã, phường đạt mức III, 8 xã, phường còn lại đạt mức IV. UBND huyện Vạn Ninh có 12 xã đạt mức II, 1 xã còn lại đạt mức III. UBND thị xã Ninh Hòa có 2 xã, phường đạt mức IV, 25 xã, phường còn lại không xếp hạng. UBND huyện Khánh Sơn có 2 xã đạt mức IV, 6 xã còn lại không xếp hạng. Còn lại tất cả các xã, phường thuộc 4 UBND: TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh và huyện Cam Lâm đều không xếp hạng.


Từ kết quả trên, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã có các biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, phát triển CQĐT cấp huyện, cấp xã.


Được biết, Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2017 gồm 2 hạng mục chính: điều kiện sẵn sàng CQĐT và kết quả CQĐT. Trong đó, điều kiện sẵn sàng CQĐT có 3 nhóm tiêu chí đánh giá về cơ sở hạ tầng thông tin; nhân lực công nghệ thông tin và môi trường, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả CQĐT có 4 nhóm tiêu chí đánh giá về mức độ hiện diện (tính minh bạch); mức độ tương tác; mức độ giao dịch và mức độ chuyển đổi. Thứ tự đánh giá từ cao xuống thấp là từ mức độ 1 đến mức độ 4.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích