Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

Thứ Ba, 30/07/2019, 22:30 [GMT+7]

Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

Ngày 30-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 được thực hiện đa dạng, phong phú về hình thức, tạo sự lan tỏa đến cơ sở, người dân; công tác triển khai luật đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với các quy định khác có liên quan; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thi hành luật đảm bảo hiệu quả, bảo vệ quyền về hôn nhân, gia đình của nhân dân; số vụ bạo lực gia đình giảm đáng kể… Tuy nhiên, công tác tuyên truyền ở nhiều nơi chưa được thường xuyên; việc xây dựng thể chế cụ thể hóa nội dung của luật vẫn còn thiếu tính khả thi; vẫn chưa phân tách rõ thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước với tòa án…


Tại Khánh Hòa, việc triển khai thi hành luật được các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 300 hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân. Từ năm 2015 đến cuối năm 2018, Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý hơn 16.300 vụ án về hôn nhân và gia đình. Đồng thời, Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên trong cả nước có trường hợp nhờ mang thai hộ sau khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực…


VĂN GIANG

.

các thông tin tiện ích