Khánh Hòa xếp thứ 11/63 tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính

Thứ Ba, 30/07/2019, 22:35 [GMT+7]

Khánh Hòa xếp thứ 11/63 tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính

Ngày 30-7, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 do Bộ Nội vụ công bố; tình hình công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Theo kết quả xếp hạng của Bộ Nội vụ, chỉ số CCHC của tỉnh Khánh Hòa đạt 79,54% (cao hơn 2,62% so với mức trung bình chung của cả nước), xếp thứ 11/63 tỉnh, thành trong cả nước (giảm 5 bậc so với năm 2017). Trong 7 lĩnh vực đánh giá, Khánh Hòa có 4 lĩnh vực có chỉ số cao hơn so với mức trung bình chung, đó là: công tác chỉ đạo điều hành CCHC (cao hơn 20,12%), hiện đại hóa hành chính (cao hơn 18,47%), cải cách tài chính công (cao hơn 10,96%), cải cách thủ tục hành chính (cao hơn 5,32%). Các tiêu chí còn lại có chỉ số thành phần thấp hơn mức trung bình là: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (thấp hơn 0,55%), cải cách tổ chức bộ máy hành chính (thấp hơn 3,14%), xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (thấp hơn 10,77%).


Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh đề nghị thời gian tới, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể về khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thực hiện công tác CCHC; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị; rà soát, tuyển dụng đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ được giao, góp phần hạn chế những thủ tục hành chính trễ hạn; trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ tại bộ phận một cửa nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính… Sở Nội vụ tiếp thu những khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC của các đơn vị, địa phương, từ đó đề xuất, tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết phù hợp.


P.V

.

các thông tin tiện ích