Sở Công Thương: Triển khai thực hiện "4 xin, 4 luôn"

Thứ Hai, 29/07/2019, 22:13 [GMT+7]

Sở Công Thương: Triển khai thực hiện "4 xin, 4 luôn"

Ngày 29-7, Sở Công Thương triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.


Theo đó, nội dung thi đua đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; đối với cá nhân là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Các tập thể tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc… Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân. Các cá nhân khi giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống…


Minh Hồng 

.

các thông tin tiện ích