Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Thứ Năm, 13/06/2019, 15:34 [GMT+7]

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ngày 13-6, đoàn giám sát của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. 
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc chỉ thị và các chuyên đề; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã vận dụng và cụ thể hóa thành những nội dung phù hợp; lồng ghép, áp dụng có hiệu quả tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong phong trào thi đua của đơn vị; có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác. Tuy nhiên, việc đăng ký học tập và làm theo Bác ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, nhiều bản đăng ký của cá nhân còn hời hợt, chưa sát với nhiệm vụ được giao...
 

 

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận.
Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận.
 
Qua giám sát, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện hiệu quả chỉ thị; việc thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nhất là quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05…
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích