Nha Trang cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05

Thứ Tư, 12/06/2019, 22:38 [GMT+7]

Nha Trang cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thành ủy Nha Trang, chiều 12-6.


Qua giám sát, ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị; chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ông yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong giám sát thực hiện Chỉ thị số 05; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội…


Đa số cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị của thành phố đã thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 sát với tình hình thực tiễn; có một số cách làm hay, mô hình hoạt động có hiệu quả ở các ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ở một số nơi còn mang tính hình thức, đối phó; việc đăng ký làm theo của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ được phân công…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích