Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: thực hiện tốt việc quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật

Thứ Tư, 12/06/2019, 22:30 [GMT+7]

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: thực hiện tốt việc quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh luôn phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, góp phần đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.


Để đáp ứng mục tiêu đề ra của Cuộc vận động 50, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo việc quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm an toàn cơ sở kỹ thuật và an toàn lao động. Đồng thời, tại các cơ quan quân sự luôn chú trọng thực hành tiết kiệm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng đơn vị. BCHQS tỉnh ban hành các quy định, duy trì nghiêm các chế độ trong việc quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các tính năng của vũ khí, trang bị kỹ thuật.

 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác kỹ thuật tại Tiểu đoàn 460.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác kỹ thuật tại Tiểu đoàn 460.


Thiếu úy Hoàng Đức Việt - nhân viên quân khí Đại đội Hỗn hợp 90, BCHQS tỉnh cho biết: “Đại đội 90 có đặc thù là đóng quân trên đảo nên chịu ảnh hưởng rất nhiều về thời tiết, rất khó khăn trong công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị. Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, công tác kỹ thuật của đại đội luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ”.


Bên cạnh đó, việc thực hiện cuộc vận động còn được gắn với các phong trào thi đua quyết thắng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo sức lan tỏa đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Điển hình như: hội thi Nhà kho quân khí tốt, nhân viên coi kho, thủ kho quân khí giỏi được BCHQS tỉnh tổ chức hàng năm. Thông qua hội thi nhằm đánh giá đúng mức trình độ năng lực chuyên môn của mỗi nhân viên coi kho, thủ kho; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác kỹ thuật.


Theo Đại tá Lê Văn Hòa - Phó Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh xác định là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng hàng đầu. Chính vì thế, ngoài việc thực hành tốt công tác bảo dưỡng khí tài, BCHQS tỉnh còn triển khai công tác bảo đảm an toàn cơ sở kỹ thuật; phối hợp với ngành chức năng tổ chức luyện tập các phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích