Diên Khánh chấp hành tốt việc thi hành Điều lệ Đảng

Thứ Tư, 12/06/2019, 22:36 [GMT+7]

Diên Khánh chấp hành tốt việc thi hành Điều lệ Đảng

Chiều 12-6, đoàn kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XII) do bà Phạm Thị Khánh Hương - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Diên Khánh.


Đảng bộ huyện Diên Khánh hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng với 2.920 đảng viên. Trong thời gian qua, việc tổ chức quán triệt, học tập Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy đảng cơ sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Huyện thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức cơ sở đảng... Việc xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ mới được thực hiện kịp thời, nghiêm túc sau đại hội đảng các cấp. Chất lượng đội ngũ đảng viên được đảm bảo, từ năm 2015 đến năm 2018, bình quân hàng năm có hơn 92% đảng viên và 98% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...


Phát biểu kết luận, bà Phạm Thị Khánh Hương đánh giá, huyện Diên Khánh đã chấp hành tốt việc thi hành Điều lệ Đảng. Bà đề nghị thời gian tới, huyện cần quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt tại các thôn, tổ dân phố và đối tượng học sinh; tăng cường chuyên đề giám sát, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng; chuẩn bị cho công tác đại hội đảng sắp tới về nội dung, nhân sự, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phong trào thi đua yêu nước...


 H.DUNG
 

.

các thông tin tiện ích