09:12, 08/12/2017

Triển khai đồng bộ có hiệu quả các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018(*)

(Trích phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)


Kính thưa: Các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh!


Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và quý vị khách mời!


Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

(Trích phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)


Kính thưa: Các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh!


Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và quý vị khách mời!


Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

 

 

Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 5 khóa VI đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017 và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định nhiều nội dung quan trọng để phát triển KT-XH trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Cũng tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. Đặc biệt tại kỳ họp này, các đại biểu đã chia sẻ những thiệt hại của cơn bão số 12 gây ra, đồng thời tập trung thảo luận về các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục thiệt hại làm cơ sở để tỉnh tiếp tục phát triển.


Kính thưa quý vị đại biểu!


Để kịp thời triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 đã  thông qua, HĐND tỉnh đề nghị:


Thứ nhất; tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo cuộc sống của người dân, sửa chữa xây dựng các công trình công cộng (nhất là trường học, trạm y tế, giao thông). Các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Báo cáo Chính phủ cho phép vận dụng các chính sách để hỗ trợ nhà ở, cơ sở sản xuất thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.


Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện có hiệu quả 4 chương trình KT-XH trọng điểm gắn với phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.


Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế mới, tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế; rà soát các dự án đã được Nhà nước giao đất và cho thuê đất để kịp thời thu vào ngân sách nhà nước các khoản phát sinh; cân đối các nguồn tài chính để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi đã dự toán đồng thời bố trí nguồn lực để xử lý các nhiệm vụ phát sinh, ưu tiên cho các chính sách an sinh xã hội, chế độ chi cho con người, khắc phục hậu quả thiên tai và một số nhiệm vụ cấp bách khác.


Thứ hai; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp với đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung nguồn lực để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh.


Thứ ba; UBND tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp về phát triển KT-XH, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung vốn cho các hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển; đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi ngân sách gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối chi trong điều kiện khó khăn về thu ngân sách như hiện nay.  


Thứ tư; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp này, đồng thời đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn tại kỳ họp, các kiến nghị của các đoàn giám sát, thực hiện nghiêm túc những nội dung đã báo cáo trước HĐND tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh, đồng thời có báo cáo việc triển khai, thực hiện các nội dung trên tại kỳ họp thứ  6 HĐND tỉnh.


Thứ năm; Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.


- Tiếp tục thẩm tra các dự án phải thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 (sẽ báo cáo tại kỳ họp bất thường tháng 1-2018).


Kính thưa các vị đại biểu!


Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!


Thưa cử tri toàn tỉnh!


Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã về dự kỳ họp, cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Cảm ơn các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các ngành, các cấp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ họp, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đến đưa tin góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.


Cảm ơn toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh đã luôn theo dõi, ủng hộ, giúp đỡ cho đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử và đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng để HĐND tỉnh xem xét đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.


Nhân dịp chuẩn bị bước vào năm mới 2018, tôi xin gửi lời kính chúc quý vị đại biểu, nhân dân và cử tri trong tỉnh, mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.


Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 Xin trân trọng cảm ơn!


------------------------------
(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.