Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Thứ Năm, 07/12/2017, 10:33 [GMT+7]

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Ngày 7-12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Chủ tọa điều hành kỳ họp gồm các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Trong phiên làm việc buổi sáng, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận để quyết định các vấn đề lớn liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Cụ thể, các nội dung Nghị quyết được được xem xét gồm: kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2018; quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã loại 1, 2 và cấp xã trọng điểm về quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018; việc thay thế Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cam Ranh, huyện Diên Khánh.

 

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn xem xét, thảo luận các nội dung liên quan đến: Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hoà; quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết các nội dung phát sinh giữa Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp thứ 5 Thường trực HĐND tỉnh đã thỏa thuận với UBND tỉnh.

 

Quang cảnh ngày làm việc
Quang cảnh ngày làm việc thứ 2

 

Trong phiên làm việc buổi chiều, dự kiến HĐND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét các vấn đề liên quan đến kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh  năm 2018; nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập đoàn giám sát chuyên đề: Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo giám sát của HĐND tỉnh về: Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; hiệu quả bóc tách đất của nông, lâm trường giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất; việc tổ chức chính sách giao đất, khoán bảo vệ rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

 

Ngoài ra, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

 

HẢI LĂNG – XUÂN THÀNH

.

các thông tin tiện ích