11:10, 14/10/2016

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 6D Quân Trấn Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0913460303

....

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp Tư nhân Vinh Tâm


Địa chỉ: 6D Quân Trấn Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0913460303


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200194046 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 31/3/2005.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.