11:10, 04/10/2016

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: Tổ 5 Ba Làng, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200693486 cấp lại lần 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 3/3/2015.


 

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất TM DV KHT


Địa chỉ: Tổ 5 Ba Làng, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200693486 cấp lại lần 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 3/3/2015.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.